Welkom bij Kleine Pan!

Zit je kind niet lekker in zijn vel? Heeft je kind moeite met lezen, spelling en/of problemen met het ruimtelijk inzicht bij rekenen?

Heeft je kind visuele problemen waardoor het letters dubbelt ziet, een slordig handschrift heeft, vaak hoofdpijn heeft? Beweegt je kind niet soepel, heeft het moeite met balans en coördinatie?

 Kleine Pan is er voor kinderen met een hulpvraag op het gebied van leren, gedrag, fysieke of psychische problematiek.

Kleine Pan zoekt naar de onderliggende motorische oorzaken hiervan.

 Door te werken aan de basis van een probleem, kunnen kinderen hun talenten optimaal ontwikkelen.

Psychomotorisch leer-en gedragsspecialist Irma Hovens

Ik ben Irma Hovens en ik ben gestart met mijn praktijk Kleine Pan, omdat ik in mijn baan als groepsleerkracht kinderen tegen kwam die op de een of andere manier uitdagingen hadden op school binnen het leren, het gedrag, op fysiek en/of psychisch gebied. Tijdens de zoektocht naar de verklaring van deze problemen, kwam ik erachter dat de oplossing vaak op motorisch gebied ligt.

 

De meeste kinderen doorlopen alle ontwikkelingsfases zonder problemen. Ze gaan met plezier naar school en nemen de leerstof zonder problemen in zich op. Een kind is vanaf de geboorte al bezig om zich de voorwaarden om tot leren te komen, eigen te maken. Beweging speelt hierbij een hele grote rol. Bij sommige kinderen is de motoriek nog niet voldoende ontwikkeld. Op school uit zich dat dan, doordat een kind niet stil kan zitten, zich niet goed kan focussen, problemen heeft met het werkgeheugen en zich de leerstof niet eigen kan maken.  Als psychomotorisch leer-en gedragsspecialist heb ik mij gespecialiseerd in het zoeken naar deze onderliggende oorzaken. 

 

Vanuit de basis gaan we op zoek naar dat wat nodig is om weer de baas te worden over eigen lijf en leven. Samen werken we aan een oplossing die bij jou past!

De oorzaak van veel leer- en gedragsuitdagingen ligt in de motoriek. Veel kinderen lopen vast in hun ontwikkeling op school. Dit uit zich in onder andere boosheid, angsten, bewegingsonrust, concentratie- en leerproblemen.

 

Bij Kleine Pan stimuleer ik door middel van reflexintegratie en psychomotorische begeleiding de motorische ontwikkeling. Het volledig doorlopen van de motorische ontwikkelingsfases is een voorwaarde om optimaal tot leren te komen.

Om lekker in je vel te kunnen zitten en tot leren te komen, heb je een goede basis nodig. Soms zijn er in deze basis reflexen nog niet goed geïntegreerd. Deze zorgen er dan voor dat iemand niet tot leren komt of niet lekker in zijn vel zit. Door middel van RMTI (Rhythmic Movement Training International)  gaan we met deze reflexen aan de slag. 

Naast het werken aan de reflexen, wordt er daarnaast gewerkt aan de psychomotoriek. Dit is een voorwaarde om tot leren te komen. Hieronder vallen onder andere de visuele en auditieve vaardigheden en het goed doorlopen van de motorische fases waaronder de lateralisatie.

De lateralisatie is een fase in de neuromotorische ontwikkeling waarbij er wordt gekozen om de linker- of rechterhersenhelft te gaan gebruiken. Het komt vaak voor dat een kind niet op de juiste manier gelateraliseerd is. Wanneer bijvoorbeeld de symmetrische fase onvoldoende is doorlopen, worden er onvoldoende verbindingen tussen beide hersenhelften aangelegd.

Het volledig doorlopen van de motorische ontwikkelingsfases is een voorwaarde om optimaal tot leren te komen.

Wanneer de leervoorwaarden (reflexen en psychomotoriek) in orde zijn, kunnen we aan de slag met het leren. Ik kan daarbij helpen met onder andere rekenen, schrijven, spellen en lezen.

Kleine Pan is er voor kinderen met:

– leerproblemen (rekenen, lezen, spelling of schrijven);
– weinig zelfvertrouwen;
– last van faalangst;
– gedragsproblemen (bijvoorbeeld ADHD, ADD of autisme);
– werkgeheugenproblemen;
– moeite met concentreren;
– auditieve verwerkingsproblemen;
– hoogsensitiviteit;
– motorische onhandigheid.